31/05/2018

Подкрепете ни

Подкрепете ни!

Ако искате да ни подкрепите като дарители, имате следните възможности.

1. Чрез PayPal

2. Нашите сметки за дарения са

SMILE SDRUZHENIE
IBAN BG23RZBB91551007918704
РАЙФАЙЗЕНБАНК ОФИС БУРГАС 5

Сдружението приема с благодарност всяко направеното дарение и се задължава да ползва получените средства в съответствие с целите и мисията му. Сдружението поддържа книга на дарителите и направените дарения. Моля, информирайте ни, ако желаете да получите удостоверение за извършеното дарение. Даренията към нас, Ви носят данъчни облекчения като физически и юридически лица в България и ЕС, в зависимост от Вашият постоянен адрес или седалище. Моля, забележете нашите правила за работа с дарители.

Благодарим Ви сърдечно!!!

Ако искате да ни подкрепите като доброволци, пишете ни на contact@sdrujenieusmivka.org.

Благодарим Ви сърдечно!!!